Praktika hindamise kriteeriumid

• hinne „5” – „VÄGA HEA” – õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, mida iseloomustab väljundite iseseisev, eesmärgipärane ja loov kasutamine.

• hinne „4” – „HEA” – õpilane on saavutanud õpiväljundid lävendit ületaval tasemel, mida iseloomustab väljundite eesmärgipärane kasutamine.

• hinne „3” – „RAHULDAV” – õpilane on saavutanud kõik õpiväljundid lävendi tasemel.

• hinne „2” – „PUUDULIK” – õpilane ei ole saavutanud kõiki õpiväljundeid lävendi tasemel. 

pkhk_logo el_logoRegistreeri

login-idkaart
×

Õpilane

Õpilane täidab praktikabaasi keskkonnas praktikapäevikut ja -aruannet ning uuendab oma CV-d. Keskkond on Õpilasele abiks praktikaks ja tööeluks ette valmistumisel. Tööpakkumisi näeb sisse loginud kasutaja.

×

Ettevõte

Ettevõte saab kontrollida ja hinnata õpilase päevikut ning aruannet, praktika paremaks planeerimiseks tutvuda õpilaste läbitud moodulite mahuga, pakkuda töökohti ning leida töötajaid.

×

Kool

Kooli praktikajuhendaja saab korraldada õpilaste praktika aruandluse eeskirjajärgset täitmist, tegeleda vajaliku administreerimisega.

×